4 octombrie 2013

Deşteptarea! (cu Wagner)

Am ales pentru acest weekend două citate din Metapolitics. From the Romantics to Hitler de Peter Viereck. Cartea e veche (apărută în 1941) şi este in medias res în ceea ce priveşte gusturile şi acţiunile muzicale ale corifeilor nazişti. Iată ce scrie Viereck despre Goebbels, propagandistul-şef al regimului (traducerea este a mea):

Jurnalul publicat al lui Goebbels a aruncat multă lumină atât asupra lui însuşi, cât şi asupra lui Hitler. După o seară la o reprezentaţie cu Die Meistersinger în 1932, elogiul adus de Goebbels „gigantului  Wagner” se încheie astfel: „Când începe marele cor ‚Sculaţi’, simţi stimulentul în sânge.  Germania va simţi şi ea în curând acelaşi lucru şi va fi chemată să se scoale. Trebuie să ajungem la putere!” Şi ajungând la „putere”, primul decret al victoriei naziste este interpretarea aceluiaşi cor. „Acum strălucitorul ‚Sculaţi’ [al lui Wagner] şi-a recăpătat adevărata semnificaţie, exclamă cu nesaţ Goebbels în jurnalul său din 1933, după ce Hitler devenise dictator sub lozinca „Deutschland erwache!” [Germanie, trezeşte-te!].

În altă parte Goebbels notează: „Ascult Walkiria la Opera de Stat. Muzica sublimă a lui Wagner se întrepătrunde cu sunetul marşului trupelor cu coifuri de oţel care şi-ai sărbătorit marea zi la Berlin şi trec acum pe lângă clădirea operei.” Aceasta este chintesenţa minţii naziste, această „întrepătrundere” a romantismului wagnerian şi a marşului brutal şi eficient al militarismului.

De observat că demnitarul nazist se referă la celebrul cor din actul al III-lea al Maeştrilor, unde expresia  folosită de Wagner este „wach auf”, nu „erwache”, ca în sloganul menţionat şi care figurează de altfel pe multe steaguri şi însemne heraldice din epocă. Traducerea „sculaţi” este a lui Rudolf Steiner şi face parte din textul cântat cu mulţi ani în urmă la Opera bucureşteană şi publicat apoi în volum.


Fotografia reprodusă aici este luată din montarea Maeştrilor cântăreţi din Nürnberg realizată la ediţia din 2010 a Festivalului de la Bayreuth de Katarina Wagner, descendenta compozitorului (de aici).

Niciun comentariu: